Disclaimer

JPG spant zich maximaal in om de juiste documentatie te bieden

De inhoud die op deze website wordt aangeboden is met zorg samengesteld. Het aanbod aan informatie, producten of diensten is zo actueel mogelijk, echter kunnen zich marktomstandigheden of onvoorziene omstandigheden voordoen waardoor de gepubliceerde informatie deels achterhaald kan zijn.

De aangeboden inhoud is onder nadrukkelijk voorbehoud van kennelijke fouten. JPG Inrichters betracht een coulante en servicegerichte houding richting haar relaties. JPG kan echter niet garant staan voor meer dan in redelijkheid van JPG Inrichters als leverancier van informatie, producten en diensten verlangd kan worden. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Transparantie en informatievoorziening van JPG Inrichters

Voor het overige geldt dat onze voorwaarden en beleidsdocumenten die op onze overeenkomsten van toepassing zijn of worden verklaard, u bij interactie ter inzage en/of download worden aangeboden voor enige transactie plaatsvindt. Ook deze documenten zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld om u te allen tijden van zo correct mogelijke informatie te voorzien in het kader van wederzijdse rechten en plichten die hieruit voortvloeien en waaraan beide partijen gehouden zijn.